Hem İngilizce Öğrenelim, Hem Ödevlerimizi Yapalım...

İNGİLİZCE EĞİTİMİ » İngilizce yi Çocukken Anadilleri Gibi Öğrensinler

İngilizce? Anadili etkin kullanmak ne kadar önemliyse bugün dünya dili olarak anılan İngilizce’nin  de etkin kullanımının bir o kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dil öğreniminin en kalıcı ve en etkili biçimde erken çocukluk döneminde gerçekleştiği konusunda tüm uzmanlar ortak görüşe sahiptir. Ancak dil kazanımı yalnız ders akışı ile gerçekleşecek bir süreç olarak düşünüldüğünde sonuç hiç de istenen etkinlikte olmayacaktır.


Tümüyle işlevsel olan dilin gelişebilmesi için çocuğun o dili sürekli kullanması ve duyması her gün aynı pratiği yapabilmesi gerekir. Bu nedenle İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Etüt Merkezlerinde bi lingual (iki dilli) eğitim uygulanmaktadır. .