Hem İngilizce Öğrenelim, Hem Ödevlerimizi Yapalım...

Eğlenceli Bilim » Matematik ve Feni Bizimle Sevsinler


Öğrenmeyi öğrenmek , İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Etüt Merkezlerinin temel ilkesidir. Hepimizin bildiği gibi ödevlerin yapılması veya birileri tarafından yaptırılması öğrenmenin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Üstelik bu durum son derece tehlikeli sonuçları doğurmada temel etken de olabilir.

Bu nedenle önemli olan ödevlerin eksiksiz  ve çok güzel yapılması değil, çocuğun öğrenmesi gereken konuları tam ve doğru olarak öğrenebilmesi  ve her şeyden önemlisi sorular sorup araştırmasını, eksiklerini görerek bunlar üstünde yoğunlaşmasını  ve ödev yapmayı eziyet değil, keyifli bir yaratı olarak algılamasını sağlayabilmektir.

Doğaları gereği meraklı olan çocuklarımız bilim etkinliklerimizde matematik ve fenin okulda gördükleri yanındaçok daha farklı yanlarını keşfederken keyifli, eğlenceli bir araştıma sürecini yaşayacak ve soru sormayı öğrenmenin temel ilkesi olarak kullanacaklar.